LIDERSTVO

U kompaniji Ewopharama znamo da je neophodno brzo reagovati ako želimo da iskoristimo poslovne prilike. Razvili smo operativni model kojim se postiže visok nivo fleksibilnosti u poslovanju, kao i donošenje brzih odluka. Takođe, cenimo dugoročnu saradnju sa poslovnim partnerima i znamo da se takvi odnosi ne razvijaju bez ljudi. Saznajte više o našem Upravnom i Izvršnom odboru, koji prenose godine svog bogatog iskustva u stvaranje trajnih poslovnih partnerstava.

ORGANIZACIONA ŠEMA

UPRAVNI ODBOR

ALAIN STAUB
Predsednik Upravnog odbora

 

DANIELA STAUB
Član Upravnog odbora

 

MICHAEL S. WOHLGEMUTH
Član Upravnog odbora

 

MATTHIAS E. WOHLGEMUTH
Član Upravnog odbora

 

Izvršni odbor

ALAIN STAUB
Generalni direktor

 

ANITA MATTLE
Direktor Marketinga & Proizvoda opšte namene

 

ANTONIO MANTARRO
Direktor za odnose sa klijentima

 

RETO SCHABERL
Direktor za razvoj poslovanja