NAŠ ZAJEDNIČKI CILJ

ŠTA ŽELIMO DA BUDEMO

Ewopharma je inovativni partner za marketing lekova i proizvoda za unapređenje zdravlja u Švajcarskoj i Centralnoj i Istočnoj Evropi.

“Uspeh, kao samostalne kompanije kojom upravljaju vlasnici, obezbeđujemo sistematskim širenjem poslovanja u oblasti inovativnih lekova i proizvoda za unapređenje zdravlja. Takođe, ojačavamo bolnički portrfolio u interesu diverzifikacije i povećanja profita.”
Alain Staub, Predsednik Upravnog odbora i Generalni direktor

ŠTA RADIMO

Naš najsavremeniji pristup tržištu i marketinške mogućnosti omogućavaju nam pristup i razvoj novih tržišta s inovativnim, pouzdanim, visokokvalitetnim terapijama i proizvodima.

"Timski duh u našoj kompaniji je živ i svi mi radimo na razvoju i negovanju ovih ključnih kompetencija." 

 

ŠTA NUDIMO

Sistematski unapređujemo portfolio lekova koji se izdaju uz lekarski recept, kako naših tako i brendova naših partnera. Promovišemo lekove koji se izdaju bez recepta i proizvode za unapređenje zdravlja pomoću ciljanog marketinga naših brendova i izborom jakih brendova naših partnera.

“Ewopharma jeste i ostaće jaka kompanija koja posluje u oblasti lekova koji se izdaju uz lekarski recept i koja ojačava svoju poziciju plasiranjem inovativnih lekova i terapija. Razvijanjem druge poslovne jedinice vezane za lekove koji se izdaju bez recepta, kao i proizvode za unapređenje zdravlja, maksimalno koristimo tržišne mogućnosti i obezbeđujemo našu poziciju na tržištu.“

ŠTA NAM JE VAŽNO

Kupci i partneri 
Pouzdanost, kvalitet i osnaživanje oblikuju svaki aspekt naše kompanije. Profesionalno i stručno obavljamo poslove sa potrošačima i poslovnim partnerima.

 

“Kao švajcarska kompanija, držimo se naših vrednosti; uz pomoć tih vrednosti ističemo se u svim našim nacionalnim podružnicama – to je standard prema kojem želimo da nas vrednuju.” 

Težimo ka negovanju dugoročnih odnosa sa poslovnim partnerima i potrošačima. Duh partnerstva oblikuje svaki vid naše kompanije. 

“Upravljamo se osećajem za pravičnost, poverenjem i željom da sa drugima poslujemo na ravnopravnom nivou.”

Zaposleni
Mi smo pouzdani poslodavac visokoobučenih, motivisanih i lojalnih radnika. Naši zaposleni odgovaraju na izazove i cene polje samostalnog rada koje im je na raspolaganju. Podržavamo njihov profesionalni razvoj najviše što možemo.

“Briga i obaveze, poput davanja i uzimanja, predstavljaju vrednosti koje čine samu suštinu kulture poslovanja kompanije Ewopharma.”

Menadžment
Menadžment donosi smernice za poslovanje u svom glavnom sedištu, dok nacionalne podružnice koriste svoje pravo da mogu da donose odluke pri ostvarivanju lokalnih ciljeva i na taj način unapređuju poslovanje čitave kompanije. 

 

“Usaglašavamo se oko postizanja izazovnih ciljeva i pružamo prostor za samostalno delovanje tako što zaposlenima pružamo veću odgovornost i dajemo ovlašćenja.”

Komunikacija
Mi pružamo informacije interno i eksterno, na jasan, blagovremen i razumljiv način.

“Promovišemo i zahtevamo razmenu iskustava među zemljama. Činimo informacije brzo dostupnim kad god je to potrebno.”

PODELI